Wetsvoorstel Kraken en Leegstand

Op 13-2-2009 is het definitieve wetsvoorstel om kraken en leegstand tegen te gaan bekend gemaakt. Dit betekent concreet dat als het wetsvoorstel goedgekeurd is, krakers hun rechten kwijt zijn. Of het pand een dag of langer dan een jaar leeg heeft gestaan maakt dan niet meer uit. Wat dit voor ú betekent als eigenaar of als gemeente lichten wij hier verder toe.

Wellicht heeft u op 13 februari 2009 via de media gehoord dat het CDA, de VVD en de CU een wetsvoorstel hebben ingediend om kraken en leegstand tegen te gaan. De kans is groot dat deze wet volgend jaar wordt aangenomen. Dit kan ook voor u als eigenaar gevolgen hebben. Anderzijds biedt deze nieuwe situatie ook kansen. Omdat wij intensief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit voorstel kunnen wij u goed informeren.

Als deze wet is aangenomen krijgt u krakers op basis van het strafrecht direct uit uw pand, onafhankelijk van hoe lang het leeg heeft gestaan. Daar staat tegenover dat u als eigenaar binnen zes maanden leegstand bij de gemeente moet melden. Vervolgens zal binnen drie maanden onder leiding van hun overleg plaatsvinden over het gebruik van het lege pand. Na een volgende periode van drie maanden kan de gemeente een gebruiker voordragen als er geen medewerking is van uw kant. U kunt dan ook verplicht worden voorzieningen te treffen en er kan u een boete worden opgelegd. The Wolf voorkomt leegstand, waardoor u zich niet met deze procedures hoeft bezig te houden en niet met extra kosten wordt geconfronteerd.

Mede door onze lobby biedt de wetswijziging u ook commerciële kansen. Door de mogelijkheden van tijdelijke verhuur (op basis van de leegstandswet), en door leegstaande (kantoor) panden toe te voegen aan de buitenplanse ontheffingenlijst wordt het sneller mogelijk om uw panden flexibel te verhuren aan bijvoorbeeld woningzoekenden.