Wetsvoorstel Kraken en Leegstand

Op 14-10-2009 is het definitieve wetsvoorstel om kraken en leegstand tegen te gaan bekend gemaakt. Dit betekent concreet dat als het wetsvoorstel goedgekeurd is, krakers hun rechten kwijt zijn. Of het pand een dag of langer dan een jaar leeg heeft gestaan maakt dan niet meer uit. Eigenaren worden verplicht leegstand te bestrijden, en gemeentes zullen hierin nieuwe verantwoordelijkheden krijgen. Wat de wetswijziging voor u als eigenaar betekent vindt u hier. Wat de wetswijziging voor u als gemeente betekent vindt u hier.

Mocht u nog vragen hebben of heeft u behoefte aan leegstandsbeheer neem dan contact met ons op, of meld uw pand hier aan.

Keurmerk  en certificering Leegstandsbeheer

Naar aanleiding van een documentaire over potentiële misstanden bij leegstandsbeheerders pleit een brede kamer meerderheid voor een keurmerk of certificering van leegstandsbeheerders. De documentaire vindt u op  www.leegstandzonderzorgen.nl