Senaat mort over antikraakwet

De initiatiefwet die kraken strafbaar stelt, krijgt in de Eerste Kamer geen warm onthaal. Verschillende fracties vrezen dat de Wet kraken en leegstand ‘een lege huls’ is.

De antikraakwet moet twee vliegen in één klap slaan: leegstand aanpakken én kraken van gebouwen strafbaar stellen. Het wetsvoorstel van CDA, ChristenUnie en VVD haalde een meerderheid in de Tweede Kamer. Na de val van het kabinet werd de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer niet-controversieel verklaard.

Toch levert de wet veel discussie op. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vier grote steden (G4) lieten eerder al weten geen behoefte te hebben aan de wet. De PvdA-senaatsfractie heeft nu schriftelijke vragen gesteld en wil weten hoeveel gemeenten er eigenlijk wél voorstander zijn van het wetsvoorstel.

De CDA-senaatsfractie vraagt zich af of de wet wel helpt tegen de grote leegstand van kantoorruimte. Gemeenten krijgen met de wet de gelegenheid een leegstandverordening te maken waarmee eigenaren worden verplicht leegstand te melden. Wordt dat niet gedaan, dan kan een bestuurlijke boete opgelegd worden van maximaal 7.500 euro. De eigenaar kan ook gedwongen worden met de gemeente te overleggen, hoe de ruimte weer in gebruik genomen kan worden. Als de gemeente een voordracht heeft gedaan voor een geschikte bewonder van het pand, moet de eigenaar dat voorstel accepteren. Als stok achter de deur kan een dwangsom opgelegd worden.

Crimineel

CDA en PvdA vragen zich af of het wel verstandig is het kraken in de criminele hoek te plaatsen. In landen waar een verbod is, zijn harde confrontaties met de politie aan de orde van de dag. De CDA-senaatsfractie zet voorts vraagtekens bij de hoogte van de straffen: een jaar celstraf of meer voor groepen krakers en boetes van 7.600 tot 19.000 euro. CDA en PvdA vrezen escalatie, terwijl de krakerswereld in hun ogen tegenwoordig juist is ‘gepacificeerd’.

De initiatiefnemers in de Kamer hopen dat door de wet kantoren worden omgezet in woonruimte of maatschappelijke voorzieningen. Gemeenten hebben laten weten dat zo’n vordering het probleem te veel naar de gemeente toehaalt, is een van de kritiekpunten van Groen- Links en SP. De vrees bestaat dat de uitvoering teveel rompslomp oplevert en uiteindelijk een ‘lege huls’ wordt. Op 18 mei gaat de Senaat verder met de behandeling van de antikraakwet. Als het CDA, VDD, ChristenUnie en SGP hun partijgenoten in de Tweede Kamer volgen, levert dat een krappe meerderheid vóór het wetsvoorstel op.