Vragen en antwoorden over de antikraakwet

Wat houdt de antikraakwet in?

Kraken is altijd en overal verboden en ook nog eens een heus misdrijf bovendien, geen overtreding. Krakers worden dus criminelen. Ze kunnen wel een jaar cel krijgen. Krakers die ook nog eens geweld en of bedreiging toepassen bij het kraken kunnen, door het optellen van de strafbare feiten, nu een gevangenisstraf krijgen tot twee jaar en acht maanden.

Is iedereen er blij mee?

Helemaal niet. De politieke tegenstand in Den Haag was stevig. Krakers op de publieke tribune in de Kamer en bij de Senaat lieten luidkeels hun ongenoegen horen toen de wet toch nipt werd aangenomen. De Raad van State en de Woonbond waren kritisch. Gevreesd wordt dat de antikraakwet meer leegstand teweeg zal brengen. De oude wetgeving zou genoeg instrumenten hebben bevat om misstanden aan te pakken.

Wat vinden de gemeenten ervan?

Die hebben de antikraakwet ook niet allemaal jubelend ontvangen. De Groningse gemeenteraad besloot al snel de uitvoering van de wet geen prioriteit te geven, omdat kraken een prima stok achter de deur was tegen het laten leegstaan van gebouwen. Amsterdam wil geen panden gaan ontruimen als die daarna toch leeg blijven staan. En veel meer gemeenten nemen de wet vooralsnog voor kennisgeving aan. De politie heeft meestal ook wel meer te doen.

Wat moet Justitie er dan mee aan?

Daar was meteen al verwarring over. Een woordvoerder van het College van procureurs-generaal zei dat er in de praktijk nauwelijks een ander beleid komt en dat er niet wordt ontruimd om alleen maar leegstand te krijgen. In de Tweede Kamer noemde minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie dat een misverstand. Hoe er per geval gevolg aan de nieuwe wet wordt gegeven, is echter wel afhankelijk van de lokale situatie. Zwaardere misdrijven gaan voor. De lokale driehoeken (van politie, justitie en overheid) beoordelen wat er prioriteit moet krijgen.

Kunnen die gemeenten niet zelf iets legaals tegen leegstand doen?

Jawel, maar dat is een hoop gedoe. Ze kunnen bijvoorbeeld een meldingsplicht van leegstaande panden invoeren en dan met verschillende partijen naar een oplossing zoeken. Bovendien vinden ze dat eigenaren van lege panden zelf maar moeten worden aangepakt. Het financieel en fiscaal prikkelen van die eigenaren heeft veel meer effect dan weer een verordening en nieuwe handhavingsplichten, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Waarom moest die wet er dan zonodig komen?

De initiatiefnemers maken nu eenmaal graag duidelijk verschil tussen ‘mijn en dijn’. Je moet van andermans spullen afblijven. Bovendien zou de krakersbeweging zijn ‘verhard’.