Krakers putten moed uit vonnis kort geding

De drie kraakpanden aan de Passeerdersgracht en de Lange Leidsedwarsstraat mogen worden ontruimd door de gemeente. Dit oordeelde de rechter gistermiddag in het kort geding dat vier krakers hadden aangespannen.

De krakers van het collectief Schijnheilig stapten naar de rechter omdat de ontruiming volgens hen in strijd is met het huisrecht, een onderdeel van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De rechter oordeelde anders. Er mag wel degelijk ontruimd worden als sprake is van een strafbaar feit, in dit geval kraken.

De uitspraak van de rechter heeft geen einde gemaakt aan de discussie over het Amsterdamse kraakbeleid. Zo oordeelde de rechter dat elke ontruiming vooraf moet worden aangekondigd door de officier van justitie. Dat staat haaks op het Amsterdamse kraakbeleid, waarbij krakers zelden vooraf worden ingelicht over de ontruiming.

Volgens een voorlichter van het Openbaar Ministerie is de uitspraak van de rechter aanleiding om het Amsterdamse beleid ‘nog eens goed te bestuderen’.

”Wellicht is het nodig om meer te gaan aankondigen dan op dit moment gebeurt. We gaan nadenken over het te voeren beleid.”

Doorkruising van het Amsterdamse ontruimingsbeleid

De advocaat van de krakers, Rahul Uppal, noemt de uitspraak van de rechter een ‘doorkruising van het Amsterdamse ontruimingsbeleid’. ”Deze zaak hebben we verloren, maar er is wel degelijk winst behaald.”

Dat de gemeente een geplande ontruiming eerst moet aankondigen, geeft de krakers de mogelijkheid een kort geding aan te spannen. ”Dan zal de politie in elk geval de uitspraak van de rechter moeten afwachten totdat ze tot ontruiming overgaat. Krakers hoeven dus niet meer bang te zijn dat ze zomaar van hun bed worden gelicht, zonder enige bescherming.”

Het OM betwijfelt of dat in de praktijk ook echt het geval zal zijn. ”Dat zal per geval moeten blijken. Als de hele boel is gebarricadeerd, moeten we misschien direct tot ontruiming overgaan. Dan is lang niet zeker dat we een kort geding afwachten.”

De rechter veroordeelde de krakers tot betaling van ruim duizend euro aan juridische kosten. Het krakerscollectief is het ondanks alles niet eens met het vonnis en gaat in hoger beroep.

Sinds 1 oktober dit jaar is kraken strafbaar. Amsterdam heeft zich voorgenomen tweehonderd kraakpanden in de stad te ontruimen op grond van de antikraakwet. (HET PAROOL)