Geen OZB gebruikersdeel bij antikraak bewoning in kantoorpand

Delen van onroerende zaken die aan ‘oppassers’ ter beschikking zijn gesteld worden gebruikt voor bewoning. De vrijstelling ex art. 220e Gemeentewet is van toepassing. Zie uitspraak Gerechtshof Arnhem, 10/00166.

Bron; Gerechtshof Arnhem, 10/0016