Tweede Kamer akkoord met parlementaire enquête woningcorporaties

Tweede Kamer akkoord met parlementaire enquête woningcorporaties

Wat wordt er onderzocht?
Het onderzoek zal zich richten op het functioneren van het systeem van woningcorporaties, waaronder het beheer, het (interne en externe) toezicht op maatschappelijk gebonden kapitaal, de positie van huurders en de rol van banken, financiers en gemeenten.

Wat vindt Aedes van de enquête?
Aedes is voorstander van de parlementaire enquête. Het is een goed middel om de werking van het volkshuisvestelijk stelsel en de rol van alle betrokken partijen daarin te beoordelen. Wel hoopt Aedes dat er breder zal worden gekeken en alle aspecten van de woningmarkt in het onderzoek worden betrokken. Aedes stelt ook dat een enquête de behandeling van de Herziening van de Woningwet niet mag vertragen.

Wat zijn de eerstvolgende stappen?
Het Presidium zal nu voorstellen doen over de opzet en de vorm van het onderzoek en daarna de meest betrokken vaste Kamercommissie(s) verzoeken om een onderzoeksvoorstel te maken. Hierin staat wat er precies moet worden onderzocht en hoe dit kan worden aangepakt. Naar verwachting zou dit voorstel rond juni 2012 kunnen worden opgeleverd. De enquêtecommissie zou dan najaar 2012 met zijn onderzoek kunnen beginnen.