Hogere verhuiskostenvergoeding per 1 maart

Hogere verhuiskostenvergoeding per 1 maart

Vergoeding bij sloop of renovatie
Verhuurders zijn verplicht om deze verhuiskostenvergoeding te betalen aan huurders van zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. Deze regeling geldt zowel bij renovatie waarbij het huurcontract doorloopt als bij renovatie of sloop waarbij het huurcontract eindigt.

Jaarlijkse aanpassing
De verhuiskostenregeling is in 2010 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past jaarlijks het minimumbedrag aan.

Het nieuwe bedrag is van toepassing op huurders die na 1 maart 2012 verhuizen. Bij een verhuizing in de periode 1 maart 2011 – 1 maart 2012 gold een minimumvergoeding van 5.396 euro.