Tijdelijke verhuur vaker mogelijk

Tijdelijke verhuur vaker mogelijk

Tot op heden was het verplicht een vergunning aan te vragen om tijdelijk te mogen verhuren ‘op basis van de leegstandswet’. Door de volgende uitsrpaak van de Hoge Raad is dat neit meer nodig. Huur ‘naar zijn aard van korte duur’ kan nu ook, bijvoorbeeld in panden die gesloopt gaan worden.

Huurrecht. Tijdelijke huurovereenkomst in verband met voorgenomen sloop. Ook zonder aanvraag van vergunning op voet van art. 15 lid 1 onder c Leegstandwet kan sprake zijn van gebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is, in de zin van art. 7:232 lid 2 BW. Leegstandwet bevat geen exclusieve regeling op dit punt. Invoering art. 7:232 lid 4 heeft geen beperking gebracht in toepasselijkheid van lid 2. Beschikking HR 30 mei 1975, LJN AC5593, NJ 1975/464 houdt haar betekenis.