Extra inkomensafhankelijke huurverhoging: update

Extra inkomensafhankelijke huurverhoging: update

Extra huurverhoging van maximaal 5%

Op 19 juni 2012 bleek dat de Eerste Kamer zeer kritisch was over het wetsvoorstel dat tot
een extra huurverhoging van maximaal 5% boven de inflatie voor huishoudens met een
inkomen van meer dan €43.000 moet leiden. Wat gebeurt er als het inkomen van een
huurder plotseling daalt en is de privacy van de huurder wel gewaarborgd, zo vroeg de
Eerste Kamer zich af. De Minister komt nog met een reactie. De behandeling van het
wetsvoorstel is aangehouden.

Extra huurverhoging van maximaal 1%

In het Lente-akkoord is de afspraak gemaakt dat huurders van sociale huurwoningen met
een inkomen tussen €33.000 en €43.000 ook te maken krijgen met een extra huurverhoging
en wel van 1% boven de inflatie.
Het demissionaire kabinet heeft hiervoor inmiddels een wetsvoorstel aangenomen, maar dat
moet nog voor advies naar de Raad van State. Vervolgens moet het door de Tweede en
Eerste Kamer aangenomen worden.

1 juli 2013?

Het is de bedoeling dat beide maatregelen per 1 juli 2013 ingaan. De Eerste Kamer moet
nog oordelen over de 5%-regeling, terwijl de komende verkiezingen nog roet in het eten
kunnen gooien voor het 1%-maatregel. De vraag is dus of de extra huurverhogingen er wel
zullen komen.