Verhuurderheffing voorlopig tot 2013 beperkt

Verhuurderheffing voorlopig tot 2013 beperkt

De ministerraad heeft ingestemd met een wetswijziging van minister Blok om de Wet verhuurderheffing tot 2013 te beperken. De Eerste Kamer heeft daar bij de behandeling deze week om gevraagd. Het wetsvoorstel zal in werking treden na behandeling in de Staten-Generaal en terugwerken tot 1 januari 2013. De heffing voor de jaren 2014 en later wordt in een afzonderlijk wetsvoorstel geregeld.

De verhuurderheffing is een heffing die wordt opgelegd aan verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde sector. Dat zijn huurwoningen waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag (€ 664,66 in 2012). De verhuurderheffing is alleen van toepassing op verhuurders met meer dan 10 huurwoningen in de gereguleerde sector. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ-waarde van de huurwoningen.

Het kabinet gaat nu een voorstel uitwerken voor een woningwaarderingssysteem en verhuurderheffing die corporaties de mogelijkheid biedt op termijn te blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw en die bovendien recht doet aan de draagkracht van huurders en corporaties, met inachtneming van de in het regeerakkoord beoogde opbrengst van de verhuurderheffing.

Vóór 1 maart 2013 zullen de Tweede en Eerste Kamer worden geïnformeerd over de uitwerking van het voorstel. Daarna zal zo snel mogelijk het wetsvoorstel waarin de verhuurderheffing voor de jaren na 2013 wordt vormgegeven, aan het parlement worden aangeboden.