Kamer krijgt gevraagde varianten puntensysteem huurwoningen

Kamer krijgt gevraagde varianten puntensysteem huurwoningen

De minister voor Wonen heeft een aantal varianten van het nieuwe puntensysteem voor de huurprijs van sociale huurwoningen doorgerekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het rapport kan de Kamer een beslissing nemen over het kabinetsvoorstel voor de modernisering van het woningwaarderingsstelsel (WWS).

Nieuw systeem 
De Kamer wilde een aantal zelf aangedragen varianten laten doorrekenen, voor ze een beslissing neemt over het nieuwe systeem dat het kabinet voorstelde. In het regeerakkoord staat dat het huidige puntensysteem zo wordt aangepast dat de WOZ-waarde van een woning meetelt in de huurprijs.

Voorkeur 
De doorrekeningen laten zien wat de nieuwe maximaal toegestane huurprijzen zouden worden, uitgaande van de verschillende varianten. Het ministerie heeft het rapport doorgesproken met Aedes, de Woonbond, IVBN en Vastgoed Belang. Die blijven bij hun eerdere voorkeur. Ook het kabinet blijft bij zijn oorspronkelijke voorstel, zo valt af te leiden uit de begeleidende brief.

Besluitvorming 
Met dit rapport is de weg vrij voor definitieve besluitvorming in de Tweede Kamer over het kabinetsvoorstel voor het WWS. Daarna kan de stelselwijziging verder worden uitgewerkt. Het is nog onbekend wanneer de Kamer over het rapport praat.