Europese Hof: rechter moet uitspraak doen over inkomensgrens

Europese Hof: rechter moet uitspraak doen over inkomensgrens

Het Europese Gerecht moet toch een inhoudelijke uitspraak doen over het DAEB-besluit van de Europese Commissie. Daarin is onder andere de inkomensgrens voor sociale huurwoningen opgenomen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Het Europese Hof van Justitie stelt in de op 27 februari 2014 bekendgemaakte uitspraak dat het DAEB -besluit van de Europese Commissie ‘de voorwaarden waaronder de woningcorporaties hun activiteiten uitoefenen, minder gunstig maken dan voorheen het geval was’. Het Europese Hof van Justitie acht hiermee de negen corporaties, die de procedure onder aanvoering van Woonpunt uit Maastricht en Woonlinie uit Woudrichem hebben aangespannen, ontvankelijk in hun bezwaar tegen het besluit van de Europese Commissie. Eerder verklaarde het Europese Gerecht de corporaties niet ontvankelijk. De corporaties gingen daartegen bij het Hof in beroep, dat de uitspraak nu dus terugdraait.

Fel verzet 
Het DAEB-besluit van de Europese Commissie, dat betrekking heeft op de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) die corporaties uit mogen voeren en waarin onder meer een inkomensgrens voor huurders is opgenomen, heeft onder corporaties tot fel verzet geleid. De procederende woningcorporaties vinden dat de woningmarkt een lokale aangelegenheid is en niet door de Europese Commissie met generieke regelgeving kan worden aangestuurd. Zo zijn er marktomstandigheden, bijvoorbeeld in de grote steden in Nederland, waarin een sociale huurwoning voor middeninkomens de enige betaalbare oplossing is.

Geraakt 
‘Wij zijn blij dat nu officieel vaststaat dat corporaties door het besluit van de Europese Commissie zijn geraakt’, reageert Marcel van Dijck van Woonlinie op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Maar daarmee kan de vlag volgens Van Dijck nog niet uit. ‘Het Gerecht gaat nu een datum vaststellen waarop de we de inhoud bespreken. We vragen bij het Gerecht om voorrang, want we zijn al weer twee jaar verder. Maar wanneer dat precies zal zijn, durf ik niet te zeggen.’

Motie Tweede Kamer 
De Tweede Kamer wil dat minister Blok de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhoogt naar 38.000 euro. Een meerderheid van de partijen stemde op 26 november 2013 in met een motie die deze wens uitspreekt.

Reactie Aedes 
Aedes pleit al sinds het invoeren van de inkomensgrens voor verhoging. ‘Vooral de groep huishoudens met een inkomen tussen de huidige inkomensgrens (34.229 euro) en 43.000 valt tussen wal en schip’, schreef de branchevereniging in haar brief over de begroting Wonen aan de Tweede Kamer. ‘Om de keuze en verhuismogelijkheden van de bescheiden middeninkomen te vergoten en daarmee de gewenste doorstroming te bevorderen, zou het enorm helpen als de inkomensgrens wordt verhoogd naar 43.000 euro.’