Bouw nieuwe studentenwoningen op stoom

Bouw nieuwe studentenwoningen op stoom

Afgelopen jaar zijn er ruim 3.000 studentenwoningen gerealiseerd door sociale studentenhuisvesters en zijn 3.800 woningen momenteel in aanbouw. Daarmee ligt de realisatie van 16.000 extra studentenwoningen in 2016 uit het landelijk actieplan studentenhuisvesting goed op schema. Dit blijkt uit cijfers van Kences, die minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

In het actieplan studentenhuisvesting spraken sociale studentenhuisvesters af dat in 2016 16.000 extra studentenwoningen zijn gerealiseerd. Tot op heden zijn ongeveer 8.100 woningen opgeleverd. Samen met de 3.800 woningen in aanbouw en 4.400 woningen in voorbereiding, zal het afgesproken aantal van 16.000 extra studentenwoningen zelfs worden overschreden.

Kwantitatief tekort neemt af

Niet alleen de sociale huisvesters realiseren extra studentenwoningen, ook commerciële marktpartijen en (buitenlandse) investeerders maken werk van huisvesting voor studenten. Hierdoor zal het tekort aan studentenhuisvesting verder afnemen. Het verschil tussen vraag en aanbod is op dit moment nog het grootst in Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Ede en Nijmegen.

Kantoortransformaties

Op diverse locaties in Nederland worden leegstaande kantoorgebouwen getransformeerd naar studentenwoningen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Acta Amsterdam (460 eenheden), Studenthotel Amsterdam en Rotterdam (950), Campus Diemen Zuid (936) en het voormalig Provinciehuis Utrecht (660).

Progressie

Alle partijen, die het actieplan hebben ondertekend, hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het realiseren van extra studentenwoningen. Daarnaast zijn duidelijkheid in wet- en regelgeving, een aantrekkende economie en toegenomen interesse van (buitenlandse) investeerders in de Nederlandse woningmarkt de motor achter de toename.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/17/bouw-nieuwe-studentenwoningen-op-stoom.html