Tijdelijke maatregel voor vrije sectorwoningen in nieuw puntensysteem

Tijdelijke maatregel voor vrije sectorwoningen in nieuw puntensysteem

Vrije huursectorwoningen die tussen 2015 en 2019 worden opgeleverd, blijven gegarandeerd geliberaliseerd, ook na 2019. Dat schrijft minister Blok op 9 juli 2014 in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuw woningwaarderingsstelsel 
In het nieuwe puntensysteem voor de huurprijs van woningendat in 2015 ingaat, speelt de WOZ-waarde van een woning een grotere rol. Dat heeft mogelijk gevolgen voor woningen die met een huur boven de liberalisatiegrens worden verhuurd. Wanneer de WOZ-waarde van zo’n woning daalt, kan die bij een nieuwe verhuring in het gereguleerde segment terecht komen. 
De minister schrijft dat woningen die bedoeld zijn voor verhuur in de vrije huursector, ook binnen het nieuwe systeem van woningwaardering geliberaliseerd verhuurd kunnen blijven. De minister geeft daarmee invulling aan een door de Kamer aangenomen motie, bedoeld om investeerders meer zekerheid te geven in het middensegment van de huurmarkt.

Geen register voor nieuwbouw 
De maatregel krijgt vorm in een aanvulling van het Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw). Alle woningen met minimaal 110 punten volgens het woningwaarderingsstelsel, buiten de WOZ-waarde om, vallen eronder.

De minister verkoos deze optie boven het eerder aangekondigde alternatief van een register voor nieuwbouw. Volgens de minister is deze oplossing voor huurders en verhuurders gemakkelijk, snel in te voeren en leidt zij niet tot grote administratieve lasten.