Aedes-benchmark gepubliceerd

Aedes-benchmark gepubliceerd

Aedes-benchmark: 7,3 voor dienstverlening, bedrijfslasten met 2,4 procent omlaag.

Huurders geven woningcorporaties gemiddeld een 7,3 voor hun dienstverlening en de door corporaties beïnvloedbare bedrijfslasten zijn in de periode 2012-2013 met 2,4 procent gedaald. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de eerste Aedes-benchmark, die Aedes op haar ledencongres van 20 november 2014 presenteerde. Dinsdag 25 november 2014 zijn ook de individuele resultaten gepubliceerd. Deze benchmark maakt voor het eerst prestaties van woningcorporaties onderling echt vergelijkbaar.

In totaal werkten 312 corporaties mee aan één of beide onderdelen. Dat is 83 procent van alle woningcorporaties. Deze 312 corporaties bezitten 85 procent van alle ‘verhuureenheden’ in de gehele branche (zoals woningen, appartementen en garages). Aedes-voorzitter Marc Calon is daar erg blij mee: ‘Dat toont dat we ernst maken met transparantie en bereid zijn om te leren en te verbeteren. En dat geldt niet alleen voor leden van Aedes; ook corporaties die geen lid zijn leverden data. Dat maakt dat we met recht kunnen stellen dat deze benchmark de hele corporatiesector behelst.’

Huurdersoordeel
Ruim 144.000 huurders gaven de dienstverlening van corporaties een cijfer. In grote steden zijn huurders vaak kritischer en is de waardering gemiddeld lager dan in niet-stedelijke gebieden. Oudere huurders zijn vaak positiever dan jongere huurders. Het huurdersoordeel bij een kleine corporatie ten opzichte van een grote corporatie is niet per definitie beter.

Het huurdersoordeel gaat over drie onderwerpen: het betrekken van een nieuwe woning, het afhandelen van reparatieverzoeken en het vertrekken uit een gehuurde woning. 80 procent van de huurders is tevreden over deze drie processen. Eén op de vijf huurders geeft aan zelf veel moeite te moeten doen om zaken gedaan te krijgen van zijn corporatie.

Bedrijfskosten
Om te zien hoe de bedrijfslasten van corporaties zich ontwikkelen, vroeg Aedes de bedrijfslasten van corporaties over 2012 en 2013 op. De door de corporaties beïnvloedbare bedrijfskosten zijn in 2013 gedaald met 59 miljoen euro ten opzichte van 2012. De rest van de bedrijfslasten bestaat uit kosten waar corporaties geen invloed op hebben. Denk hierbij aan zaken als de verhuurdersheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en saneringssteun. Deze overige kosten bedroegen in 2013 totaal ruim 1,2 miljard euro.

Harmoniseren van definities
Het vergelijken op twee thema’s (bedrijfslasten en huurdersoordeel) is mogelijk gemaakt door het harmoniseren van definities en gebruikte data. Dat was nodig, omdat corporaties niet alle kosten op dezelfde posten registreerden. Denk aan kosten voor onderhoud of inhuur van personeel. Voor de analyse van de cijfers zijn de woningcorporaties verdeeld in zes grootteklassen of referentiegroepen: van (heel) klein naar (veel) groter. Deze eerste editie van de benchmark is een nulmeting. De komende drie jaar breidt Aedes de benchmark uit met thema’s als onderhoudskosten en maatschappelijke waardering.

Benchlearning
De kracht van de Aedes-benchmark ligt in benchlearning; het onderling vergelijken van de individuele resultaten en het onderzoeken op welke punten corporaties van elkaar kunnen leren. Door benchlearning kunnen corporaties mogelijk hun bedrijfslasten verder verlagen, bij voorkeur met behoud, of zelfs stijging, van het huurdersoordeel. Benchlearning onder woningcorporaties is nu voor het eerst echt mogelijk, door de introductie van de Aedes-benchmark.

Aedes ontwikkelt de Aedes-benchmark samen met KWH, USP en PwC.

Meer weten?
Indien u meer informatie wenst over de Aedes-benchmark, kunt hier onder aanvullende rapporten raadplegen:

Klik hier indien u de prestaties van individuele woningcorporaties wilt zien en vergelijken.

Klik hier indien u de corporatie monitor wilt inzien.

Klik hier indien u meer wilt weten over de Aedes-benchmark en de manier van vergelijken