Korting op verhuurdersheffing in krimpregio blijft

Korting op verhuurdersheffing in krimpregio blijft

Minister Stef Blok (Wonen) verlengt de mogelijkheid voor woningcorporaties tot een korting op de verhuurdersheffing bij sloop en/of samenvoeging van woningen in krimpgebieden. Corporaties kunnen deze korting tot eind 2019 aanvragen in plaats van tot eind 2017.

Dat zegde de minister half september toe in de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg over krimpgebieden, meldt corporatiekoepel Aedes. Blok komt eind september met een wetsvoorstel over de verhuurdersheffing, met daarin onder andere deze maatregel. Naar verwachting geldt de verlenging ook in herstructureringsgebieden in de grote steden, zoals in Rotterdam-Zuid. Volgend jaar zijn eigenaren van tien of meer sociale huurwoningen in totaal 1,7 miljard euro kwijt aan de verhuurdersheffing.

De Kamer besprak ook een voorstel van ‘krimpprovincies’ Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg om belemmeringen in wetgeving op te heffen en voor meer experimenteerruimte. Blok zal hierover met de provincies in gesprek gaan. Bovendien bleek dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken eind dit jaar met een zogeheten experimenteerwet voor krimpgemeenten komt. (MvL)

(Bron; Vastgoedmarkt 19-9-2016)