De ideale afstemming tussen eigenaar en property manager

De ideale afstemming tussen eigenaar en property manager

Hoe zorgen samenwerkende partijen ervoor dat in gelijke mate voor hun belangen wordt gezorgd? Is de prestatieafhankelijke bonus bijvoorbeeld een goed instrument?

Ik kan iedereen van harte aanraden om op YouTube naar gedragseconoom Dan Ariely te kijken. Hij benadrukt het belang van complimenten geven en waarschuwt voor de werking van financiële prikkels.

Wat kunnen we met deze visie in de situatie waarin een eigenaar van een woningportefeuille samenwerkt met verhuurmakelaar en property manager? Meerdere verdienmodellen zijn denkbaar. De meest traditionele is een vast percentage van de huur, maar dat model vind ik voor veel situaties te rigide. Een andere mogelijkheid is een langdurig huurcontract tussen de eigenaar en property manager. Eigenaren met een langere horizon kiezen hier vaak voor. Soms is een tussenvorm een goede optie. Bijvoorbeeld een courtage die afhankelijk is van de bezettingsgraad en een beheer-fee op basis van een aantal KPI’s, zoals debiteurensaldo en huurderstevredenheid. Een uitdaging is wel dat die tevredenheid vaak moeilijk objectief meetbaar is.

Het is voor partijen de uitdaging om te zien dat er per situatie meerdere mogelijkheden en instrumenten zijn en om steeds goed te bekijken wat de beste methode is.