Digitalisering en de meerwaarde voor het property management

Digitalisering en de meerwaarde voor het property management

Digitalisering staat in veel sectoren prominent op de agenda. ‘Disruption’ ligt op de loer. Wat betekent dit voor het property management van de huurwoningmarkt?

In deze sector wordt vaak met verouderde software gewerkt. Het IT-landschap is er ook versnipperd, met de vele verschillende applicaties die worden gebruikt. Datavervuiling ligt op de loer, terwijl je in 2017 juist real time gesynchroniseerde data wilt.

Ondanks de vele veranderingen in de branche en de diversiteit van de huurmarkt, kennen property managers toch veel overeenkomsten in hun verhuur- en beheersprocessen. Dat biedt juist kansen op synergie. Veel property managers worstelen steeds, en vaak onnodig lang, met it-leveranciers om hun organisatieprocessen opnieuw in te richten. Oplossingen die meer samen en vanuit één centrale plaats zijn uitwerkt, kunnen dit voorkomen.

Het ziet de sector er dan binnenkort uit?Waardecreatie komt niet meer door medewerkers administratieve werkzaamheden te laten verrichten. Dit betekent dat dit werk steeds meer zal verdwijnen en dat property managers op nieuwe manieren waarde zullen moeten gaan creëren. Mijn advies: ga hiermee aan slag!