Regelzucht Ivens rondom illegale onderhuur afgestraft

Regelzucht Ivens rondom illegale onderhuur afgestraft

Huurders wordt deze ‘business opportunity’ gegeven door overmatige regelzucht in de huurmarkt: het ‘woningwaarderingsstelsel’ beperkt de huurprijs die een corporatie vraagt, de huurder krijgt vaak ‘huurtoeslag’ en beëindiging van een huurovereenkomst door de verhuurder is vaak een complexe, tijdrovende en dure zaak.

Eén methode voor een verhuurder om illegale onderverhuur te bestrijden, is de gemeente te laten vaststellen of de Basisregistratie Personen overeenkomt met de NAW-gegevens van de verhuurder. Uit de Kamerbrief van minister Kasja Ollongren van 13 maart blijkt dat gemeenten hier, ondanks AVG-privacyparanoia, gewoon aan mee kunnen werken. Onze ervaring leert dat de medewerkers van de gemeente Amsterdam hier echter geen weet van hebben.

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens pleit voor nóg meer regels, en lijkt vergeten te zijn het ambtenarenapparaat beter te informeren over de toch al complexe bestaande spelregels.

De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten lijkt aan te geven dat de kiezer hem afstraft, de SP van Ivens heeft in Amsterdam aanzienlijk minder stemmen gekregen dan bij de vorige Statenverkiezingen.

Wellicht is het bepleiten van regels goed voor zijn profilering en politieke carrière, maar het draagt niet bij aan de oplossing van het probleem van de illegale onderhuur.

Ik nodig de wethouder in ieder geval van harte uit om de gemeente beter te laten samenwerken met verhuurders.

Over de auteur
Frank van Min is  directeur van Wolf Huisvestingsgroep

Eerste publicatie door Frank van Min op 22 mrt 2019

Laatste update: 22 mrt 2019