Tips bij aan- en verkoop van woningportefeuilles

Tips bij aan- en verkoop van woningportefeuilles

Deals waarbij woningportefeuilles overgaan van de ene naar de andere partij zijn regelmatig aan de orde. Hierbij een aantal tips als je bij zo’n deal betrokken bent.

Bezettingsgraad boven 100 procent?

Gaat het om woningen in de vrije sector, dan is een zeer beperkte mutatieleegstand niet per se een ongezond teken. Verhuur je de woningen namelijk te makkelijk door, dan is wellicht de huurprijs te laag.

Gaat het om woningen in de sociale sector in een populair gebied, dan kan de bezettingsgraad boven de honderd procent uitkomen. Een huurder die vertrekt wil zijn woning soms zo spoedig mogelijk verlaten, en niet per se blijven tot en met het einde van zijn betaaltermijn. Door de huurder voor die tussenliggende periode een korting te bieden, kan de woning al eerder worden verhuurd. Zowel voor de huurder als de verhuurder is dit winst.

Huurprijsoptimalisatie

Houd met de potentiële huurverhoging, zowel bij mutatie als de jaarlijkse huurverhoging, er rekening mee dat de WOZ waarde jaarlijks verandert en daarmee ook de maximaal toegestane huur (in de sociale sector). Houd hierbij ook de diverse huurtoeslaggrenzen in de gaten om zodoende de betaalbaarheid voor de huurder te optimaliseren.

Je op voorhand beperken in je mogelijkheden (wat vaak het geval is als je huurcontracten baseert op het ROZ-model in plaats van de standaard die in de corporatie-sector wordt gebruikt) is niet nodig, zeker niet in de vrije sector.

Efficiency & huurderstevredenheid

Hoe duur zijn de operations en hoe effectief worden de huurders geïnformeerd en geholpen?

Ik hoop dat deze tips helpen bij een gelukkige overeenkomst!

Over de auteur
Frank van Min is directeur Wolf Huisvestingsgroep