Van ‘bouwen bouwen bouwen’ naar ‘wonen, wonen, wonen’

Van ‘bouwen bouwen bouwen’ naar ‘wonen, wonen, wonen’

11 maart 2022

Met veel plezier las ik het artikel ‘Neem barrières tegen samenwonen weg om woningtekort op te lossen’ in Vastgoedmarkt. Het doet me deugd dat er aandacht is voor diverse mogelijkheden om voor meer betaalbare woonruimte te zorgen. Er is namelijk meer dan alleen maar ‘bouwen bouwen bouwen’. Dat is immers wat de medialobby van onder meer Bouwend Nederland ons wil doen geloven. Het succes van deze lobby is mede toe te schrijven aan oud-politicus Maxime Verhagen die kennelijk geen moreel bezwaar voelt om zijn politieke connecties nu in te zetten voor het bedrijfsleven.

Het artikel in Vastgoedmarkt verwijst naar een artikel van ESB (Economisch Statistische Berichten) over alternatieven om voor meer betaalbare woonruimte te zorgen. Kort gezegd toont het artikel aan dat samenwonen (door beschikbare kamers in ruime woningen te verhuren) financieel wordt gestraft. Mogelijke huurinkomsten gaan namelijk ten koste van uitkeringen en subsidies. Ook vormen huur- en hypotheekcontracten een barrière.

Het artikel van ESB noemt nog twee grote externe voordelen van meer samenwonen: minder eenzaamheid en minder CO2-uitstoot als gevolg van het feit dat er minder gebouwd hoeft te worden. Wat mij betreft kunnen er nog twee voordelen aan worden toegevoegd: hoe meer bewoners per woning, hoe minder nutsverbruik en uitstoot per persoon. En hoe minder de bouw zich focust op overbodige woningbouw, hoe meer de bouw (waar toch al een personeelstekort heerst) zich kan focussen op bijvoorbeeld de energietransitie.

Ik sluit me volledig aan bij de aanbevelingen van de auteurs van het artikel aan de politiek: stop met het straffen van samenwonen. Wellicht dat de oorlog in de Oekraïne hier een aanzet toe kan geven: indien er veel vluchtelingen onderdak geboden moet worden zal het COA moeite hebben om voldoende en adequate huisvesting te regelen. Veel burgers zullen bereid zijn gratis onderdak te bieden in hun woning. Maar wellicht dat er nog meer kamers in huur- en koopwoningen beschikbaar komen als de hoofdhuurder of eigenaar huurinkomsten mag behouden.

Frank van Min

Directeur Wolf Huisvestingsgroep