Senaat akkoord met nieuwe verhuurderheffing

Senaat akkoord met nieuwe verhuurderheffing

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet verhuurderheffing. De heffing gaat vanaf 2018 omhoog, maar er is vrijstelling voor eigenaren met minder dan 51 sociale huurwoningen.

Dat schrijft corporatiekoepel Aedes. Woningcorporaties kunnen vanaf 1 januari 2017 korting krijgen op de verhuurderheffing voor nieuwbouwwoningen die onder de aftoppingsgrens worden verhuurd. Corporaties in regio’s met een gespannen woningmarkt (waar de woz-waarden van woningen fors stijgen) worden ontzien. Verhuurders in die regio’s hoeven geen heffing te betalen over het gedeelte van de woz-waarde van een woning boven 250.000 euro.

Verder staat in de wet dat de kortingsregeling voor transformatie van gebouwen wordt verlengd tot en met 2019. Voorts is er vrijstelling voor verhuurders met minder dan 51 woningen. Vrijstelling van de heffing is er ook voor woningen die door woningcorporaties in krimpgebieden worden gekocht van particulieren en daarna verhuurd als sociale huurwoning. Vrijstelling geldt ook voor Rijksmonumenten.

Het totale tarief van de heffing omhoog. Vanaf 2018 wordt het tarief 0,591 procent van de woz-waarde van een woning, staat in de wet. Verhuurders kunnen de heffingskortingen per 1 januari 2017 aanvragen. De Tweede Kamer stemde op 22 december 2016 in met de wet.