Verhuur & management

Brochure

Download hier de brochure.

Woningportefeuilles kunnen sterk van elkaar verschillen. Ze kunnen bestemd zijn voor een diverse groep huurders zoals jongeren, studenten, senioren, gezinnen, expats en statushouders. Het gaat om zelfstandige of onzelfstandige woningen, die verhuurd worden op basis van reguliere of tijdelijke huurcontracten. Sommige woningen staan in krimpregio’s en andere in steden met lange wachtlijsten. Voorts is er onderscheid te maken tussen sociale (DAEB) huur en de vrije sector, evenals tussen nieuw- en oudbouw. Per portefeuille zal er met verschillende bedrijven samengewerkt worden, bijvoorbeeld op het gebied van (planmatig) onderhoud en facilitaire dienstverlening. Wat uw situatie ook is, wij adviseren u over de meest passende oplossing en voeren die vervolgens voor u uit. Hierbij dragen wij altijd bij aan:

  • Hogere huurderstevredenheid
  • Hogere bezettingsgraad
  • Meer huurinkomsten

Inrichting processen, Wolf Property Management Platform

Zoals hierboven staat vermeld is iedere woningportefeuille uniek. Dat vraagt om maatwerk. Zowel wat betreft het inrichten van diverse processen, als de eventueel te ontwerpen website, de te gebruiken digitale tools, het opstellen van antwoorden op veel gestelde vragen en het inrichten van 24/7 binnenkomend belverkeer.

Voor het verhuren en beheren maken wij gebruik van het door ons zelf ontwikkelde Wolf Property Management Platform (Wolf PMP). Dit platform maakt het mogelijk de juiste informatie rondom de (ver)huur en het beheer van woningen te delen en te beheren. Zo krijgt iedereen die betrokken is bij deze processen het actuele en volledige inzicht.