Onze visie

Onze visie op de huurwoningmarkt

De huurmarkt verandert continu. Bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en rapportage-eisen van toezichthouders. Daarnaast verandert technologische vooruitgang de wensen van huurders. Bovendien is de huurmarkt zeer divers: woningen kunnen bestemd zijn voor een diverse groep huurders zoals jongeren, studenten, senioren, gezinnen, expats en statushouders. Het gaat om zelfstandige of onzelfstandige woningen, die verhuurd worden op basis van reguliere of tijdelijke huurcontracten. Sommige woningen staan in krimpregio’s en andere in steden met lange wachtlijsten. Voorts is er onderscheid te maken tussen sociale (DAEB) huur en de vrije sector, evenals tussen nieuw- en oudbouw. Per portefeuille zal er met verschillende bedrijven samengewerkt worden, bijvoorbeeld op het gebied van (planmatig) onderhoud en facilitaire dienstverlening.

Kansen op synergie

Ondanks deze veranderingen en diversiteit in de huurmarkt, komen de verhuur- en beheersprocessen van corporaties, woningbeleggers en property managers sterk met elkaar overeen. In een digitaliserende wereld biedt dat de sector kansen op synergie, want kennis van en inzicht in de best functionerende processen kunnen steeds makkelijker worden gedeeld.

Het belang van uw strategische keuzes

De bovengenoemde veranderingen en diversiteit vragen om de juiste strategische keuzes. Kiest u er voor het volledige verhuur- en beheerproces binnen uw organisatie uit te voeren, of besteedt u delen hiervan uit?  

Bedrijfscultuur en -structuur

Om woningen goed te verhuren en te beheren is de juiste bedrijfscultuur en -structuur van groot belang. Aspecten die daarbij volgens ons essentieel zijn: betrokkenheid, inzet, kennis, een platte organisatie, multidisciplinaire medewerkers, een centraal aanspreekpunt voor huurders en flexibele mogelijkheden (buiten kantoortijd).   

Kansen en valkuilen bij digitalisering

Digitalisering biedt onze sector kansen, maar er zijn nog de nodige stappen te zetten. We zien dat veel organisaties onafhankelijk van elkaar het wiel opnieuw zijn gaan uitvinden en afzonderlijk contact zochten met IT-partners. Het aantal IT-leveranciers is echter beperkt en werkt vaak met verouderde technieken. Soms richten ze zich ook op meerdere sectoren en hebben ze dus geen focus op de specifieke Nederlandse verhuur- en beheermarkt.

De oplossingen van Wolf Huisvestingsgroep

Welke keuze u ook maakt, Wolf Huisvestingsgroep ondersteunt u bij de uitvoering van uw strategische keuzes. Wij hebben ruim twaalf jaar ervaring in het verhuren en beheren van zeer uiteenlopende portefeuilles. Die expertise gebruiken wij om per portefeuille de diverse processen in te richten, de te gebruiken digitale tools te bepalen, de (tweetalige) informatievoorziening aan huurders en woningzoekenden te verzorgen, en het 24/7 binnenkomend belverkeer in te richten.

Voor het verhuren en beheren maken wij gebruik van het door ons zelf ontwikkelde software. Deze software maakt het mogelijk de juiste informatie rondom de (ver)huur en het beheer van woningen te delen en te beheren. Zo krijgt iedereen die betrokken is bij deze processen het actuele en volledige inzicht.

Op welke manier u ook gebruik maakt van onze diensten, met onze ondersteuning kiest u altijd voor:

  • Hogere huurderstevredenheid
  • Hogere bezettingsgraad
  • De juiste huurprijzen en goed betaalmoraal
  • Lagere bedrijfslasten

Referenties, Aedes Benchmark en tarieven

De afgelopen tien jaar heeft Wolf Huisvestingsgroep voor vele corporaties en beleggers verspreid in het hele land gewerkt. Ten opzichte van de Aedes Benchmark kunnen wij significante verbeteringen aanbrengen: zowel ten aanzien van de bedrijfslasten, als ten aanzien van huurderstevredenheid. Onze tarieven zijn concurrerend en worden mogelijk afgestemd op een aantal KPI’s zoals de bezettingsgraad. Wij verwijzen u graag naar onze referenties.