Korte procedure bij transformatie

Korte procedure bij transformatie

Uit twee recente uitspraken van de Raad van State volgt dat de korte vergunningenprocedure vaker kan worden toegepast bij transformaties dan aanvankelijk werd aangenomen.

Voor transformaties waarbij de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume van het gebouw worden vergroot, is nu duidelijk dat niet de uitgebreide procedure van 26 weken, maar de korte procedure van 8 weken kan worden doorlopen.