Student kiest voor Campus en centrum

Studenten betalen liever meer geld voor een gedeelde kamer op een studentencampus of rond het stadscentrum dan voor een eenkamerwoning op een andere plek. Het aantal uitwonende studenten daalt, maar kamertekorten blijven bestaan door meer internationale studenten.

Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017. Het rapport is op 5 oktober gepresenteerd tijdens het Landelijke Congres Studentenhuisvesting van Kences in Delft. Gemiddeld betaalden uitwonende studenten in het afgelopen collegejaar 440 euro aan woonlasten per maand. Dat was inclusief alle bijkomende lasten en na aftrek van huurtoeslag. De woonlasten per vierkante meter zijn daarmee gemiddeld 24 euro. Wie particulier huurt is het duurst uit, de woonlasten voor een studentenkamer van woningcorporaties zijn een stuk lager.

Gecorrigeerd voor inflatie zijn de woonlasten per woonruimte sinds het collegejaar 2012/2013 met gemiddeld 2,8 procent per jaar gestegen. Het gemiddelde studenteninkomen bedraagt zo’n 900 euro per maand. Bijna de helft van dat geld wordt dus uitgegeven aan wonen. Het aantal Nederlandse studenten steeg het afgelopen collegejaar met 3 procent. De groei van het aantal internationale studiepuntmobiele studenten en diplomastudenten bedroeg respectievelijk met 7 en 9 procent.

Voor de komende acht jaar rekent Kences op een stijging van 39 procent van het aantal studiepuntmobiele studenten en 40 procent van het aantal internationale studenten. Woningcorporaties huisvesten in samenwerking met universiteiten en hogescholen al respectievelijk 72 procent van de studiepuntmobiele studenten en 42 procent van de internationale diplomastudenten.

Eerder deze week bracht Kences al naar buiten dat het totale aandeel uitwonenden de afgelopen twee jaar is gedaald van 53 naar 49 procent. Het aandeel uitwonenden onder eerste- en tweedejaars studenten nam met respectievelijk 30 en 25 procent af. Dit lijkt volgens Kences samen te hangen met de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015. Desondanks blijven er door de groei van het aantal internationale studenten grote tekorten aan kamers in diverse studentensteden.