Administratiekosten Woningwet drie keer hoger door onnodige regels

Administratiekosten Woningwet drie keer hoger door onnodige regels

De nieuwe Woningwet kost woningcorporaties jaarlijks maar liefst 90 miljoen euro aan administratiekosten. Deze kosten zijn ruim drie keer hoger dan voor invoering van de wet. Terwijl het goedkoper kan; de jaarlijkse kosten kunnen door aanpassingen in de wet sowieso met 28 miljoen euro omlaag.

Hoe kunnen de kosten omlaag?

  • Minder verantwoordings- en prognose-informatie: 6,1 miljoen euro
    Er wordt al gewerkt aan een efficiëntere manier van opvragen van gegevens door de Aw en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 
  • Eén waarderingsmethodiek: 5,6 miljoen euro
    Corporaties moeten, naast de zeer complexe marktwaardering, hun vastgoed ook waarderen tegen bedrijfswaarde, historische kostprijs, leegwaarde, fiscale waardering en WOZ-waarde.
  • Centraal register voor inkomenstoets: 5,4 miljoen euro
    Via een landelijk register voor inkomensgegevens, aangesloten op de Belastingdienst, kunnen corporaties efficiënt de inkomens van woningzoekenden controleren. Dit scheelt tijd voor corporaties, maar levert ook een aanzienlijke besparing op de accountantskosten.