Annexum

Annexum

Project: verhuur en beheer overnemen
Opdrachtgever: Annexum

Annexum is eigenaar van een pand in Hoofddorp dat in 2016 is getransformeerd naar 69 woningen. Ruim de helft hiervan behoort tot de sociale sector. De rest verhuren wij in de vrije sector. Annexum heeft deze portefeuille in verhuurde staat gekocht en aan Wolf Huisvestingsgroep de opdracht gegeven om het volledige property management en de verhuur over te nemen.

Onze vergoeding is mede gebaseerd op de huurderstevredenheid bezettingsgraad. Wij streven er naar om een bezettingsgraad van boven de 100% te realiseren.