Woningcorporatie OFW

Woningcorporatie OFW

Marketing, verhuur en beheer campusOpdrachtgever: woningcorporatie OFW

OFW heeft voor het studiejaar 2017-2018 de marketing, verhuur en beheer van de campus uitbesteed aan Wolf Huisvestingsgroep. De campus bestaat uit zo’n 350 onzelfstandige kamers. Een deel daarvan is nieuwbouw. De bewoners zijn eerstejaars studeren van de Aeres Hogschool in Dronten. Zij hebben dus voor het eerst hun ouderlijk huis verlaten. Onze taak is het ook om het hun zo goed als mogelijk naar de zin te maken, overlast te voorkomen en de (al dan niet overbezorgde) ouders gerust te stellen.

Vorige jaren ontstond er gedurende het schooljaar leegstand, met name omdat de buitenlandse studenten vaak halverwege het schooljaar terugkeren naar hun land van herkomst. Vaak is dat Frankrijk of Duistsland. Wij hebben er vertrouwen in door de marketing en het verhuurproces slim in te richten en door gebruik te maken van tijdelijke huurcontracten wij deze leegstand zullen terug dringen.

Voor meer informatie over het project kijk op de drietalige website die wij hiervoor hebben ontwikkeld; http://www.wonengcd.nl/