Woon Zorgcentra Haaglanden

Woon Zorgcentra Haaglanden

Overname verhuurde portefeuille, proces inrichting, verhuur en administratie

400 seniorenwoningen, regio Den Haag
Opdrachtgever: WZH (WoonZorgcentra Haaglanden)

In 2019 zijn WZH en Cato gefuseerd. Via Cato woonden ruim 400 senioren verspreid over een kleine 400 woningen in 8 verschillende complexen. Wolf Huisvestingsgroep heeft vanaf deze fusie de administratie en de verhuur van deze portefeuille overgenomen. Opvallend is hoe positief de huurder zijn over deze verandering. Waarschijnlijk is ons dit gelukt door hun goed en persoonlijk te informeren.