Juridisch advies & contracten opstellen

Wolf Huisvestingsgroep stelt de huurcontracten op, en houdt daarbij rekening met:

  • Advies over soorten huurovereenkomsten: BW 230a, naar zijn aard van korte duur, op basis van de leegstandswet, wet doorstroming huurmarkt, medehuurderschap, campus clausule, of bruikleen. We houden hierbij rekening met recente jurisprudentie van de Hoge Raad en verschillende rechtbanken;
  • Voorkomen dat door onze dienstverlening sprake zou zijn van het dienen van twee heren (7:264 BW en 7:417 BW). Ook in de vrije sector mag je als verhuurder en beheerder bij de huurder namelijk geen contract- of verhuurkosten in rekening brengen. Wél mag je bijvoorbeeld de eerste drie maanden een hogere huur vragen (zolang je onder de maximale grens van het puntenstelsel blijft) en daarna een huurverlaging doorvoeren. Op deze manier kunnen we voorkomen dat we bij u als opdrachtgever geld in rekening brengen op het moment dat er een huurovereenkomst tot stand komt en zijn uw inkomsten niet afhankelijk van de mutatiegraad.