Technisch beheer

Wolf Huisvestingsgroep verzorgt voor het technisch beheer de volgende diensten:

  • Het 24/7 beoordelen en afhandelen van schademeldingen en klachten;
  • Klein huurdersonderhoud (laten) uitvoeren;
  • Groot verhuurdersonderhoud (MJOP) laten uitvoeren;
  • Werkzaamheden begeleiden en controleren die door derden zijn uitgevoerd
  • Verzoeken van huurders Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) goed- of af keuren;
  • Mutatieonderhoud uitvoeren en de kosten daarvan verrekenen met de waarborgsom;
  • De nodige werkzaamheden uitvoeren die het overeengekomen gebruik mogelijk maken.