Toezicht, orde & netheid

We willen graag dat al onze huurders het zo goed mogelijk naar hun zin hebben. Daarom houdt Wolf Huisvestingsgroep efficiënt toezicht en treden we doortastend op bij overlast en klachten. Als dat nodig is nemen we zelfs gerechtelijke stappen.

Wolf Huisvestingsgroep verzorgt op het gebied van toezicht, orde en netheid de volgende diensten:

  • Toezien op orde, netheid, veiligheid en verantwoord energiegebruik in het pand;
  • Toezien op orde, netheid en veiligheid rond de woningen in de buurt;
  • Binnen- en buitenkant van het pand laten reinigen en overig facilitair beheer;
  • Groenonderhoud;
  • Afval (wekelijks) laten ophalen als de gemeente dit niet verzorgt;
  • Adviseren over en eventueel onderhalen met leveranciers voor internet, was- en droog faciliteiten en toegangssystemen zoals (gecertificeerde sleutels en pasjes);
  • Het contractbeheer met bovenstaande partijen verzorgen. Wij zien er op toe dat zij gemaakte afspraken nakomen en zorgen er voor dat ze betaald worden; 
  • Controle op scheefwonen en inschrijvingen van bewoners bij de gemeente faciliteren;
  • Eventuele bijzondere bepalingen in de huurovereenkomst bewaken en nakomen;
  • In uitzonderlijke gevallen het voeren van procedures bij de huurcommissie en gerechtelijke procedures uitvoeren tegen een huurder.