Corona had tijdelijk effect op studentenhuisvesting

Corona had tijdelijk effect op studentenhuisvesting

‘Corona had tijdelijk effect op studentenhuisvesting’

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat studenten vaker hun huurcontract hebben opgezegd dan voor corona. Met het wegvallen van fysieke colleges bleek het ouderlijk huis een geliefd onderkomen ten koste van de studentenkamer.

Dat concludeert Wolf Huisvestingsgroep op basis van eigen onderzoek.

De studentenverhuurder zag de mutatiegraad in coronatijd oplopen. Hierop besloot het bedrijf een enquête te houden onder oud-huurders. Ook werd een aantal studenten in interviews naar hun beweegredenen gevraagd. Het ging hier om studenten in zelfstandige studentenkamers met gemeenschappelijke ruimtes in steden door heel Nederland.

Thuisthuis

Kostenbesparing bleek voor de meeste studenten de belangrijkste drijfveer. Het feit dat colleges niet meer fysiek werden gegeven, speelde zoals verwacht een grote rol. Veel studenten kozen ervoor om geld te besparen door terug te keren naar hun ouderlijk huis en daar online colleges te volgen.

Opvallend is dat relatief veel studenten naar studentenhuizen zijn verhuisd om zo met een (kleine) groep vrienden samen te wonen. Wat ook opvalt is dat angst om in de complexen besmet te raken met corona geen rol lijkt te hebben gespeeld om de huur op te zeggen. Ook het niet meer bij elkaar kunnen komen in de gemeenschappelijke ruimtes heeft een beperkte rol gespeeld.

Tijdelijk effect

Frank van Min, directeur bij Wolf Huisvestingsgroep spreekt van een tijdelijk effect: ‘Het aantal studenten dat zich inschrijft voor universiteiten en hogescholen blijft toenemen. Ook dit jaar weer.’

‘Nu studenten weer fysiek onderwijs zullen krijgen en een normaal sociaal leven kunnen opbouwen, neemt de vraag naar (zelfstandige) studentenwoningen verder toe. Dat zien wij ook al terug in het aantal studenten dat nu al een woning huurt terwijl het komend studiejaar nog moet beginnen.’